Gramatyka norweska

Liczba rodzajów gramatycznych rzeczownika uzależniona jest poniekąd od posługującego się językiem. W zasadzie istnieją trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki, ale dopuszczalne jest wywodzące się poprzez standard riksmål (którego normy […]


Liczba rodzajów gramatycznych rzeczownika uzależniona jest poniekąd od posługującego się językiem. W zasadzie istnieją trzy rodzaje: męski, żeński i nijaki, ale dopuszczalne jest wywodzące się poprzez standard riksmål (którego normy akceptowane są opcjonalnie w bokmål) z języka duńskiego łączenie rodzaju męskiego i żeńskiego w rodzaj wspólny wzorowany na męskim.

Czasownik przyjmuje formę bezokolicznika, formę czasu teraźniejszego (tworzoną zazwyczaj regularnie przez dodanie -r), czasu przeszłego (Preteritum) oraz imiesłowu biernego (Perfekt partisipp). Funkcje wymienionych są podobne jak np. w języku angielskim. Występują czasowniki słabe, które dzielą się na 4 grupy, wg przynależności do których tworzy się formy Preteritum oraz Perfekt partisipp, a także czasowniki mocne (nieregularne). Przymiotnik ulega odmianie w zależności od liczby i określoności/nieokreśloności rzeczownika. Przymiotniki nieregularne są nieliczne.

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_norweski

hastagi na stronie:

#gramatyka norweska #norweski gramatyka #gramatyka norweska online #chomikuj norweski #czasowniki norweskie #NORWESKA GRAMATYKA #gramatyka norweska chomikuj #czasowniki modalne norweski #norweski chomikuj pl #gramatyka norweskiego #przymiotniki norweskie #czasowniki nieregularne norweski #CZASOWNIKI NIEREGULARNE ANGIELSKI TABELKA #norweski pdf #gramatyka norweska pdf #gramatyka norweski #jezyk norweski gramatyka #norweskie czasowniki #czasowniki norweskie odmiana #norweskie przymiotniki