edyta_kuczkowska [Język francuski – lubiany, przydatny, urzędowy]