Rammeplan for barnehagens, słówka, część 2

Rammeplan for barnehagens, słówka, część 2 Barnehagens samfunnsmandat Obejmuje słownictwo ze stron 7 i 8 z „Rammeplan…” z rozdziału: Barnehagens samfunnsmandat forståelse zrozumienie ivareta zabezpieczenie behov potrzeby omsorg obchodzi fremme […]


Rammeplan for barnehagens, słówka, część 2

Barnehagens samfunnsmandat

Obejmuje słownictwo ze stron 7 i 8 z „Rammeplan…” z rozdziału: Barnehagens samfunnsmandat

forståelse zrozumienie
ivareta zabezpieczenie
behov potrzeby
omsorg obchodzi
fremme promowanie
danning formacja
grunnlag podstawa
allsidig wszechstronny
verdier wartości
kristen chrześcijanin
arv dziedzictwo
respekt poszanowanie
menneskeverdet ludzki
nestekjærlighet dobroczynność
tilgivelse przebaczenie
likeverd równość
verdie wartość
uttrykk wyrażenie
livssy cykl życia
forankret zakotwiczone
menneskerettighetene prawa człowieka
utfolde rozwijać się
skaperglede tworzy radość
undring zastanawiać się
utforskertrang odkrywczy
utvikle rozwijać
grunnleggende podstawowy
kunnskaper wiedza
ferdigheter umiejętności
medvirkning udział
tilpasset dostosowany
alder wiek
forutsetninger założenia
anerkjenne rozpoznać
egenverdi wartością własną
utfordrende wyzwanie
trygt bezpieczny
fellesskap społeczność
vennskap przyjaźń
fremme promowanie
likestilling równość
motarbeide sprzeciwiać się
fastsetter określa
verdigrunnlag wartości
inneholde zawierać
behov potrzeby
omsorg obchodzi
fremme promowanie
danning formacja
allsidig wszechstronny
utvikling rozwój
opplæringspliktig obowiązkowy
støtte wsparcie
hensyn poszanowanie
samtidig jednocześnie
hensynet wynagrodzenie
opplæringspliktig obowiązkowy
oppvekstmiljø środowisko dzieciństwo
både zarówno
utfordringer wyzwania
tilpasset dostosowany
deltakelse udział
fellesskap społeczność
jevnaldrend jevnaldrend
kvalitete najwyższe standardy jakości
enhve dowolny
eksisterende istniejący
kunnskap wiedza
barndom dzieciństwo
helsefremmende zdrowie
utjevne wyrównać
forskjelle różnice
samfunnsoppgav Wspólnota rozpoczęła
forebygging zapobieganie
består składa
tilleg dodatkowy
majoritetsbefolkninge majoritetsbefolkninge
minoriteten mniejszość
innvandrerbakgrunn imigrant
økende zwiększenie
internasjonalisering umiędzynarodowienie
medfør ich funkcji
sammensatt kompleks
måte sposób
mangfolde składana obudowa
gjenspeiles odzwierciedlone
forskjeller różnice
befolkningen populacja
medfører wyniki
støtt napotkał
forutsetninger założenia