Zasady używania

Zasady Rejestrując się automatycznie akceptujesz zasady regulaminu. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę. Akceptujesz fakt, że dane kontaktowe mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych. Warunkiem korzystania z […]

Zasady

 1. Rejestrując się automatycznie akceptujesz zasady regulaminu.
 2. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę.
 3. Akceptujesz fakt, że dane kontaktowe mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych. Warunkiem korzystania z serwisu przez osobę dodającą ofertę jest wyrażenie zgody na przesyłanie jej informacji
 4. Zamieszczając ogłoszenie, ofertę, CV Użytkownik jest zobowiązany podawać informacje zgodne z prawdą i przestrzegać przepisów prawa.
 5. Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim loginu i hasła oraz jest zobowiązany z należytą starannością chronić ich przed osobami trzecimi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane na koncie Użytkownika jeśli zostały one dokonane poprzez jego konto.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie. Serwis zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz prawo do zawieszenia lub zakończenia zamieszczania ofert w każdym czasie bez podania przyczyn.
 7. Usunięciu lub modyfikacji podlegają oferty:
  – w których znajdą się słowa obraźliwe, o treści erotycznej lub naruszające godność osób trzecich.
  – powtarzające się i dotyczącego tej samej oferty.
  Ponowne dodanie oferty o identycznej treści może nastąpić nie wcześniej niż 1 tydzień od wprowadzenia poprzedniej.
 8. Nie umieszczamy ogłoszeń reklamujących erotykę, pornografię, broń, nawoływanie do przemocy, narkotyków i używek (alkohol, tytoń) oraz wszystkiego co pozostaje w niezgodzie z prawem.
 9. Nasza firma NIE znajduje się na terenie Polski tylko poza jej granicami.
 10. Użytkownik zamieszczając ofertę na stronach wyraża jednocześnie zgodę na stosowanie się do niniejszego regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania się z nim.
 11. Korzystanie ze słownika nie wymaga rejestracji.
 12. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych z bazy.
 13. Zarejestrowani użytkownicy serwisu zobowiązują się do bieżącej aktualizacji swojego adresu email na umożliwiający kontakt i przedłużanie rejestracji
 14. Wszystkie słowniki dostępne są bezpłatnie.
 15. Słowniki tutaj umieszczane są na otwartych licencjach
 16. Przy każdej z definicji słownika podany jest autor danego słownika, co pomaga uwiarygodnienie tłumaczeń i źródeł.
 17. Serwis słowników ogólnych utrzymywany jest z reklam.

The resources come from a variety of free and publicly available sources and are listed with the dictionary. If you find a new one or create a new dictionary please inform us or send it to us. If you find a new free downloadable dictionary please tell us.

Contributions
All contributions (added or validated translations) will be later released under same licence as the dictionary into which these translations are added.

Source dictionaries
Project uses translations from many dictionaries. Many dictionaries use many different licences. All dictionaries that this project uses are „free” in certain way (no commercial dictionaries are being used or created). There are usually some special conditions which make something not possible (for example distribution of modified dictionary etc.)

Our website and dictonary uses information of the WordNet lexical database. Wordnet licence http://wordnet.princeton.edu/wordnet/license/


 • This project carries no warranty, expressed or implied. You, the licensee, assume all risks, known or unknown, direct or indirect, which involve this project in any way. In particular, the author(s) of the project does not take any commitment in view of any possible third party rights.

 • Because the use of this project is licensed free of charge, there is no warranty for the project (quality of the translations), to the extent permitted by applicable law. Except when otherwise stated in writing the copyright holders and/or other parties provide the information (translations, methods) „as is” without warranty of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The entire risk as to the quality and performance of the project is with you. Should any part prove defective, you assume the cost of all necessary servicing, repair or correction.
 • In no event unless required by applicable law or agreed to in writing will any copyright holder, or any other party who may modify and/or redistribute the information as permitted above, be liable to you for damages, including any general, special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the project (including but not limited to loss of data or data being rendered inaccurate or losses sustained by you) even if such holder or other party has been advised of the possibility of such damages.
 • We are not responsible or liable for any content of Websites linked out from our domain (third party Websites). This disclaimer applies to all links on our domain over which we have no direct control and all content of the Websites to which these links lead. Users are asked to report any links that lead to inappropriate or otherwise offensive or illegal content by using the contact form on this Website